072-3339533
efrat@medidactic.com

חישוב רוקחי

לומדת הדגל בנושא החישוב הרוקחי הנמצאת בשימוש במרבית בתי הספר לסיעוד בארץ ואף בבתי החולים. הלומדה חוזרת על עיקרי החישוב הבסיסי, חישובי מינונים בכדורים, בתמיסות, דילול וריכוז תמיסות, זריקות ומשאבות עירוי.
הלומדה כוללת עשרות תרגולים המלווים בהסברים מפורטים.