072-3339533
efrat@medidactic.com

קורסי הכנה

קורסי הכנה אינטרנטיים המיועדים לסייע בהכנה לקראת בחינת ההסמכה ברפואה כללית, בסיעוד ובמקצועות הרפואה הפנימית וכירורגיה כללית (מבחן הבוקר).
הקורסים כוללים אלפי שאלות אמריקאיות ברמות קושי שונות שמטרתן לסייע בחזרה אפקטיבית על החומר למבחן. בנוסף כוללים הקורסים מבחני סימולציה, לומדות העשרה וקורס וידאו לשיפור מיומנויות המבחן.

לצפייה בסרטון פרומו של קורס ההכנה