072-3339533
efrat@medidactic.com

סימולטורים

הסימולטורים האינטראקטיביים של מדידקטיק מציגים חדר החייאה מצויד, ומתרגלים את המשתמש במגוון אירועים רפואיים, כגון אוטם שריר הלב, פרפור חדרים ועוד.

הסימולטורים כוללים עשרות החלטות "זמן אמת", ומספקים למשתמש משוב מיידי על ביצועיו.

להתנסות בסימולטור לדוגמא