072-3339533
efrat@medidactic.com

לומדות לסטודנטים לסיעוד ולרפואה

לומדות מדידקטיק המיועדות לסטודנטים מאפשרות למידה אינטראקטיבית ומקיפה בנושאים השונים:

נפרולוגיה לאחיות

acid base

חישוב רוקחי

מאיסכמיה להפרעת קצב קטלנית

Leave A Comment