072-3339533
efrat@medidactic.com

קורסי הכנה למבחני הסמכה ברפואה ובסיעוד

קורסי ההכנה של מדדיקטיק בנויים משאלות והסברים מפורטים שנכתבו על ידי מומחי תוכן באופן ייחודי לקורס. בנוסף, הקורסים מכילים סימולציות מלאות של המבחנים וסטטיסטיקות אישיות. כל אלו מסייעים לשפר את תהליך הלמידה של חומרי הקורס.

לכל קורס מצורפת לומדת מיומנויות מבחן המסייעת בפתרון שאלות אמריקאיות במבחן.

קורסי ההכנה של מדידקטיק:
קורס הכנה למבחן שלב א' ברפואה פנימית
קורס הכנה למבחן שלב א' בכירורגיה
קורס הכנה למבחן הממשלתי בסיעוד

Comments are closed.