072-3339533
efrat@medidactic.com

למדידקטיק סימולטורים אינטראקטיביים המתרגלים את הלומד במגוון אירועים רפואיים. כל סימולטור מציג חדר החייאה מצוייד, בו המשתמש יכול לתרגל ולשפר את כישוריו – הוא נדרש לקבל החלטות "זמן אמת" מה שמאפשר לחוות את האחריות והאתגר הטיפולי תוך כדי קבלת משוב ולמידה.

הסימולטורים של מדידקטיק:
סימולטור ACS
סימולטור VF
סימולטור BLS

Comments are closed.